Pablo Software Solutions
Pigi 5

På dette tomteområde, i utkanten av Pigi, er det under oppføring 4 hus med svømmebasseng og egen tomt på ca. 500 m2.
Husene vil være ferdige og overlevert eierne i januar/februar 2008.

Husene bygges av Domisi Development